• info@markazgoosht.com
  • 62999777
  • هفت روز هفته 8 صبح الی 18

تعداد 01 - 12 از 139 کالا

سینه بوقلمون
سینه بوقلمون
60,000 تومان / کیلوگرم
shope
سینه بوقلمون
60,000 تومان / کیلوگرم

کشتار روز تهران

ران بوقلمون
ران بوقلمون
62,000 تومان / کیلوگرم
shope
ران بوقلمون
62,000 تومان / کیلوگرم

کشتار روز تهران

سینه ممتاز بوقلمون
سینه ممتاز بوقلمون
108,000 تومان / کیلوگرم
shope
سینه ممتاز بوقلمون
108,000 تومان / کیلوگرم

(بدون گردن و کتف و بال)